Om oss

Vi leier ut jernbanekjøretøy på like vilkår til operatører av persontog-trafikk i Norge og bistår Jernbanedirektoratet med å utrede materiell-strategi. Vi er også ansvarlig for innkjøpsprosessen av nye jernbanekjøretøy.