2018 (Alle tall i TNOK) Noter Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Sum
Egenkapital 1. januar 2018 9 100 000 2 300 000 165 834 2 565 834
Årets resultat 279 305 279 305
Fra utvidet resultat -10 540 -10 540
Egenkapital 31. desember 2018 100 000 2 300 000 434 599 2 834 598
 
2017 (Alle tall i TNOK) Noter Aksjekapital Gjeldskonvertering Opptjent egenkapital Sum
Egenkapital 1. januar 2017 9 100 000 2 300 000 -6 972 2 393 028
Årets resultat 142 511 142 511
Fra utvidet resultat -2 178 -2 178
Konsernbidrag 32 473 32 473
Egenkapital 31. desember 2017 100 000 2 300 000 165 834 2 565 834
 
Topp