Passasjerene forventer like god nettilgang på toget som hjemme. I Norge har man valgt å satse på en kombinasjon av mobilforsterkere og Wifi om bord i toget.

Lysende skjermer. Dyp konsentrasjon. Musestille. Dette er vanlig på norske pendlertog i morgentimene.

Nordmenn er i verdenstoppen i bruk av smarttelefon og mobildata, og er vant til å ha internett med seg i lomma. Det forventes stabilt internett og tilgang på digitale tjenester ikke bare hjemme og på jobb, men overalt hvor folk befinner seg – også på reise.

Derfor blir det raskt uro på pendlertoget når dekningen ikke er god nok. Dessverre skjer dette oftere enn norske togpassasjerer setter pris på.

Skal det bli enda mer attraktivt å reise med tog, må det være enkelt å gjøre unna noen av dagens arbeidsoppgaver og gjøremål på selve reisen. Løsningen ligger i gode nok mobilnett langs toglinjene - og en teknologi som sikrer stabile nett også inne i toget.

En god opplevelse for de reisende er summen av god nettdekning, god datahastighet og stabilt nett (se figur 1 lengre ned på siden). I denne artikkelen beskriver Norske tog hvordan selskapet jobber for å bidra til fornøyde påloggede togpassasjerer på den norske jernbanen.

Karosserier som skjermer for sol, støy og mobilsignaler

Internettilgang på jernbanen er ingen enkel oppgave – særlig ikke i et land som Norge.

Landet er langstrakt, har spredt bosetting og har høye fjell og dype daler. Den norske jernbanen er 3867 kilometer med skinner skjærer gjennom landskapet og 688 tunneler. Selv om 4G-dekningen i Norge generelt er god, viser målinger utført av Bane NOR at dekningen langs togskinnene er varierende. For å få objektive tall på opplevd dekning samarbeider Norske tog med Simula Research Laboratory. Simula har utviklet målenoder som simulerer passasjeropplevelsen. Resultatene viser at dekningen skifter mellom 4G og eldre teknologier. Manglende dekning gir dårligere kundeopplevelse. Samtidig er det en utfordring at mange norske jernbanetunneler ikke har mobildekning. Satsing på dekning i tunneler vil kreve utbygging av mobilnett på steder det i dag ikke er dekning.

Selv om det er god nettdekning langs toglinjen, er det ikke gitt at dekningen inne i toget er god.

Moderne tog er bygget med tanke på passasjerkomfort, karosseriet skal dempe vibrasjoner og støy, skjerme for sol og redusere varmetap. Resultatet er karosserier som ikke bare hindrer at støy og varme kommer gjennom, men som også demper mobilsignaler fra utsiden.

Dagens teknologi muliggjør blant annet følgende løsninger for å tilby nettbaserte tjenester om bord i tog (se figur 2 lengre ned på siden):

  • Mobilforsterkerløsning der forsterkere montert i tog fanger opp teleoperatørenes dekning på utsiden av toget, forsterker signalene og sender dem ut igjen som tradisjonell mobildekning inne i toget.
  • Moderne vinduer som ikke fører til signaltap
  • Wifi-løsning der et innendørs Wifi-anlegg via flere modemer fanger opp teleoperatørenes dekning på utsiden av toget og gjør disse signalene om til innendørs Wifi-dekning for de reisende.

Hastighetsmål: Minimum 5mbit/s

I takt med at nordmenns mobilvaner blir mer avanserte, blir nettsidene som surfes på tyngre og det er et ønske om å bruke mer video. Det krever mer datakapasitet og datahastighet, og kravene og etterspørselen fra de reisende er økende. Ikke alle reisende har et bevisst forhold til om de bruker Wifi eller får nettilgang gjennom sitt eget mobilabonnement via en mobilforsterker.

Begge løsninger har sine styrker og svakheter. Norske tog mener at den beste løsningen er å basere seg på at passasjerene får gode nok mobilsignaler inne i toget, det vil si en mobilforsterkerløsning.

Wifi kan være en fordel for reisende som har begrenset datamengde i sitt abonnement, har enheter uten SIM-kort eller abonnement uten roaming avtale i Norge. Slike Wifi-nett blir ofte sin egen fiende: Jo flere passasjerer som bruker dem, jo tregere og mer ustabile blir de. Det skaper ikke gode kundeopplevelser.

Store deler av norske mobilabonnementer har en månedlig fastpris der tale og SMS er inkludert, abonnementsprisen differensieres basert på datamengde. Konkurransen mellom teleoperatørene har ført til at både datapakker og hastigheter blir større og billigere.

Norske tog har som mål at de norske togsettene skal kunne tilby hver enkelt reisende en netthastighet på minimum 5MBit/sekund, noe som muliggjør streaming av video. Da er det mest hensiktsmessig å satse på mobilforsterkere som sikrer tilstrekkelig kapasitet for god, rask og stabil mobildekning for passasjerene.

Sikkerhetsmessig er det også en fordel å bruke mobilforsterkere. I et samfunn der stadig flere gjenstander er koblet til internett, er det avgjørende å ha kontroll på hvem som har tilgang på data i det samme nettverket. Flere og flere arbeidsgivere krever i dag at arbeid gjøres på sikre nettverk fremfor på åpne nettverk som Wifi på tog representerer.

Togoperatørene vil ha kundeinteraksjon

Norske tog mener at det er mest hensiktsmessig å satse på mobilforsterkere for å oppnå god nettdekning, men samtidig innser selskapet at togoperatørene er tjent med å kunne tilby Wifi-nett. Med økende konkurranse i sektoren blir det viktigere for togoperatørene å opprette kanaler for kundekontakt og å tilby merverdi – med mål om å skape kundelojalitet. Ved å installere Wifi-nett kan operatørene tilby kundene økt verdi i form av internett, og de kan også tilby innholdstjenester som filmer, aviser og spill. Wifi tilbud vil også gi de mange turistene som kommer til Norge gratis nettilgang uten å måtte kjøpe kostbare roaming-pakker. Norske tog mener derfor at også Wifi-løsninger har en fremtid på norske tog, men da finansiert og drevet av operatørene.

Må investere 3,1 milliarder kroner

Det er ikke i tvil om at Norske tog må bidra til å skape gode reiseopplevelser, og at nøkkelen blant annet ligger i god og stabil nettdekning. Kundeanalyser gjennomført av NSB viser at passasjerene ikke er fornøyd med nettdekningen. Et betydelig løft må til.

Behovet for å sikre bedre nettilgang på toget er gjentatt i flere omganger av norske samferdselsministre. Regjeringen har som mål at flere velger kollektivt, og gode arbeidsforhold på reisen og god nettilgang er et av virkemidlene for dette.

Samferdselsdepartementet har i samarbeid med mobiloperatørene arbeidet for å oppgradere mobilnettet langs toglinjene. Departementet har også gitt Norske tog oppdrag med å fornye mobilforsterkerne i togsettene for å gi bedre nettdekning til de reisende. I Norske togs Stadler Flirt er det installert en 4G forsterker, noe som har gitt betydelig bedre dekning om bord. Nye tog som vil bli levert fra august 2019 vil være utstyrt med oppgradert utstyr for kommunikasjon. Dette gjelder både løsning for mobilforsterker og Wifi.

For å tilby bedre nettdekning til togpassasjerer anbefalte det norske Jernbanedirektoratet nylig en dekningsstrategi som både innebærer å etablere moderne mobilforsterkerløsninger i togene, samt å utbedre dekningen i mobiloperatørenes bakkenett og i Bane NORs jernbanetunneler. Strategien vil gjennomføres trinnvis, og dekningshull i områder med mange reisende vil bli prioritert først. Dekningsstrategien har et kostnadsestimat på 3,1 milliarder kroner.

Nøkkelen ligger i mobilnettet

Norge var tidlig ute med å satse på nettilgang til passasjerene gjennom Wifi på togene. De aller fleste kjøretøy har i dag Wifi. Nå kan jernbanesektoren i enda større grad enn tidligere dra nytte av den store oppgraderingen som skjer i det norske mobilnettet. Teleoperatørene arbeider allerede med å stenge det norske 3G-nettet, og erstatte det med 4G-teknologi. Det gir bedre, raskere og mer stabile nett.

God nettdekning gjør det enda mer attraktivt å velge norske tog – om man ikke heller ønsker å sitte stille og nyte roen og den fine utsikten utenfor, mens medpassasjerene er fordypet i de lysende skjermene.

Faktaboks Flirt

2 stk 4-bånds mobilforsterkere (2x2 MIMO)

4 stk CAT6 modem i Wifi løsning (3 i de første togsettene)

Bedre antenner og modem (4x4 MIMO)

Oppgraderte aksesspunkt til 802.11ac (WIFI-5)

Den norske jernbanereformen

Gjennom Jernbanereformen, som ble iverksatt i 2016/ 2017, har den statlige jernbanesektoren gjennomgått en stor og omfattende omorganisering. Eierskapet til persontogmateriellet ble overført til Norske tog som et selvstendig selskap eid av Samferdselsdepartementet. Persontogene leies ut til togoperatører som vinner geografiske anbud, såkalte trafikkpakker. Nylig vant britiske Go-Ahead anbudet på Sørlandsbanen, og flere pakker vil tildeles i løpet av de neste årene. Togoperatørene er ansvarlige for drift og vedlikehold av kjøretøyene de leier.

Topp