Norske togs mål

Norske tog har i 2018 gjort noen tilpasninger i selskapets mål. Dette har gjort det enklere for selskapet å måle måloppnåelsen.

Det er i år levert flere nye FLIRTtog fra Stadler og den siste opsjonen på kontrakten er utløst. For Norske tog betyr det at flåten innen utgangen av 2022 vil bestå av 150 moderne kjøretøy av denne typen og selskapet er da godt i gang med standardisering av flåten. I tillegg er passasjerene fortsatt godt fornøyde med alle typer kjøretøy og scorer en samlet flåte til 79 prosent tilfredshet i andre halvdel av 2018 i NSBs kundetilfredshetsundersøkelse. På sikkerhet og pålitelighet har det også skjedd ting i 2018 med Type 7 og WLAB som har vært inne til sprekkutbedring. Gjennom kartlegging av datasikkerhet på tog har det blitt tatt en vurdering av risiko og konsekvenser av mulig datainnbrudd. Viktigheten av god datasikkerhet blir lagt til grunn ved innkjøp av nye tog.

Selskapet har i 2018 sett på finansieringsmodellen for å sikre finansiell handlefrihet. Opprettholdelse av egenkapitalen er viktig for å sikre fortsatt gode betingelser på låneavtalene til Norske tog.

I tillegg nådde selskapet målet for medarbeidertilfredshet i 2018, med en score godt over gjennomsnittet sett mot andre sammenlignbare selskaper. Det rapporteres fortsatt om lavt sykefravær på 0,7 prosent og Norske tog har gjennom nyansettelse økt kvinneandelen i selskapet.

Fornøyde kunder og passasjerer
Tilstrekkelig mange, standardiserte og tidsriktige kjøretøy
Sikre og pålitelige kjøretøy
Effektiv drift og finansiell handlefrihet
Kompetente og fornøyde medarbeidere
Topp